Analógové RTG

DRX-Ascend

DRX-Ascend systém môže byť dodaný aj v analógovej variante prístroja.