Napaľovací robot

  • Vytlačiť

Epson Discproducer PP-100II a CD Direct napaľovací SW od Carestream Healthcare

Napaľovací robot Epson PP-100II má zásobník na médiá (CD/DVD - 100 kusov) a  dve napaľovacie mechaniky. Obslužný SW CD Direct pracuje ako DICOM receiver a z ľubovoľného DICOM zariadenia, či už je to priamo obslužná konzola modality alebo prehliadač snímok je možné preposlať na tento SW samotné DICOM dáta. Tie sa prijmú, spracujú a napália na médium (podľa veľkosti dát SW vie rozpoznať, či stačí CD, alebo treba použiť DVD). Po napálení Epson robot atramentovou tlačou na povrch média vytlačí užívateľom zvolený design (logo, adresa nemocnice a pod.) a údaje o štúdii napálenej na médiu (zvyčajne meno pacienta, dátum vyšetrenia, modalitu a pod.), ktoré sú prebrané z DICOM hlavičky vyšetrenia.

Dáta sú napálené aj s prehliadačom DICOM snímok.

Tento systém umožňuje centralizované napaľovanie a preto prístroj môže byť umiestnený na centrálnej evidencii, kde si aj pacienti vyzdvihnú médiá a personál oddelenia rádiológie nie je zaťažený prácou s napaľovaním a vydávaním médií.

Používané médiá sú typu Ink Printable, teda potlačiteľné atramentovou tlačiarňou. V prípade záujmu je možnosť dodať a nastaviť systém aj pre napaľovacie roboty Rimage.