PACS systém

  • Vytlačiť

 Popis systému
- CSH VUE PACS veľmi flexibilný systém na správu a archiváciu obrazovej informácie, ktorý rýchlo poskytuje obrazovú informáciu užívateľovi. Topológia klient server zaručuje, že nie je potrebné všetky dáta do PC užívateľa, len tie ktoré sa zobrazujú.
- Multilicencia klienta umožňuje jednoduché spravovanie v zmysle toho, že nie je potreba inštalovať klienta prehliadacieho SW na každý PC pri aktualizáciách alebo výmene PC za novší. Stačí štandardne dodávaný prehliadač internet explorer, ktorý je v každom PC s Windows.
- Jednoduchá a centrálna údržba systému a užívateľov dostupná z ktoréhokoľvek miesta v nemocnici umožňuje IT oddeleniu vždy na mieste nastaviť práva pre nových užívateľov alebo riešiť problémy na mieste podľa hlásenia užívateľov.
- Prepojenie na Nemocničný informačný systém pomocou štandardu HL7.
- Nadštandardné funkcie softwéru prehliadacej stanice ako 3D s automatickým odstránením kostí a nežiadúceho tkaniva, cievna analýza s možnosťou definovania skúmanej oblasti, automatické označenie stavcov chrbtice, analýza srdca (MPR/MIP automaticky pozdĺž osí srdca), analýza koronárnych ciev, calcium skóring atď.
- Flexibilita a mobilita užívateľov. Na login je viazané nastavenie prostredia softwéru diagnostickej stanice a preto je umožnené odborníkom konzultovať a premiestňovať sa aj na iné pracoviská nemocnice a po prihlásení sa do systému vždy pracovať so svojím nastavením prehliadača.

SuperPACS archív

- SuperPACS je spojenie niekoľkých PACS serverov dokopy zdieľaním ich databázových a/alebo dátových úložísk. Fukncia Grid zabezpečuje efektné prepojenie viacerých systémov dohromady za účelom vzdialeného prístupu a práce z iných pracovískzapojených  v Gride bez nutnosti presunu a sťahovania dát.
- Efektívne riešenie pre centrálne archívy alebo datacentrá ale aj pre sieť zdravotníckych zariadení s potrebou vzájomného sprístupnenia dát, samozrejme podľa definovaných pravidiel a nastavení právomocí užívateľov.

 

Na stiahnutie:

PACS

SuperPACS