SW riešenia

Mammografická stanica

 
Mamografická stanica od Carestream predstavuje kompletný produkt k diagnostike mamografie. Prednadstavené pracovné protokoly a zobrazovacie protokoly uľahčujú a urýchľujú zobrazovanie dát. Možnosť definovať si obľúbené nástroje do jedného panela na pracovnej ploche alebo kontextového menu zrýchlia ich výber a zefektívnia diagnostiku. Zaujímavou je aj funkcia automatickej detekcie bradavky a automatického zarovnania snímok voči línii bradavky
 
Samozrejmosťou je automatické načítavanie predošlých vyšetrení a notifikácia poradia zobrazeného vyšetrenia v časovej línii od najnovšej k najstarším.
 
Nástroje ako lupa, merania vzdialenosti, clona, invert a textové anotácie sú štandardom.
 
Ako nadstavbová licencia je možné zobrazovať a pracovať s vyšetreniami s tomosyntézou.
 

 

3-D postrekonštrukčná stanica

 
Ako samostatne stojaca stanica či ako plávajúce licencie k PACS serveru je možné poskytnúť sofistikované diagnostické nstroje ako:
• Multiplanar reformating (MPR), Maximal intenzity projection (MIP), MIR, Volume rendering a 3D funkcionalita odstránenia kostného tkaniva, manuálna editácia odstraňovania z 3D
• Porovnávanie dvoch sérií z dvoch rôznych vyšetrení na základe funkcionality Volume Matching,
• Podpora zobrazovania vyšetrení nukleárnej medicíny a fúzia PET/CT  a PET/MRI vyšetrení,
• Nástroje kardio analýzy s možnosťou jednofázového alebo multi fázového zobrazenia dát, meranie pre dopplerovské sonografické dáta ako napr. časový interval, rýchlostný interval, zrýchlenie a pod., meranie ejekčnej frakcie, zobrazovanie EKG a možnosti merania na ňom,   
• Sledovanie a analýza ciev s možnosťou rozpoznávania pomocou atlasu ciev, označovanie a pomenovanie ciev a definovaných ciest cievami, prepojiteľné na 3D a MPR zobrazenie.
• Automatická cievna segmentácia s možnosťou definovania bodov záujmu
• Koronárna analýza s automatickým definovaním koronárnych ciev, editácia výberu a možnosť zobrazenia v MPR a 3D móde
• Kalcium skóring s preddefinovanými markermi pre LMA, LAD, LCA, RCA, PDA
 

Web based prehliadače - Vue Motion a My Vue prehliadač

 
Bezstopový (zero foot-print) prehliadač bez potreby inštalácie na koncovom zariadení pracujúci pod všetkými operačnými systémami (iOS, Windows, Android...) a web browsermi (Safari, Chrome, IE, atď.) Rýchla manipulácia so snímkami s možnosťou rozdelenia plochy na dva alebo až štyri segmenty, podľa veľkosti zobrazovacej plochy koncového zariadenia. Poskytuje všetky základné funkcie ako úprava jasu a kontrastu (W/L), zoom, prehrávanie, meranie uhla a vzdialenosti, posun, ale aj MPR, 3D zobrazenie s preddefinovanou galériou nastavení pre jednotlivé časti teľa, automatické alebo manuálne linkovanie segmentov a ich synchronizáciu, zobrazovanie správ, vytváranie kľúčových snímok a poznámok. Taktiež umožňuje vyhľadanie a zobrazenie predošlých vyšetrení pacienta za účelom porovnania.
VueMotion umožňuje flefibilitu v zobrazení bez viazanosti na desktop PC, alebo jedno pracovné miesto.
Taktiež umožňuje cielené zdieľanie vyšetrení s externým lekárom pomocou emailom zaslaného linku k vyšetreniu.
MyVue ako pacientský portál umožňuje pacientom dostať sa k svojim vyšetreniam uloženým akoby v elektronickej karte. Prehľadné zobrazenie všetkých dát s možnosťou zdieľania na dopredu definovaný čas s ošetrujúcim lekárom pri zachovaní väčšiny nástrojov poskytovaných VueMotion.
 
Na stiahnutie: